ENDRING PÅ FAKTURA FRA 1. JANUAR 2017

Fra januar 2017 vil beløpsfeltet på giroen/e-fakturaen din endre seg fra å være blank til å vise totalbeløpet du har utestående. Du velger om du vil betale dette beløpet eller valgfritt beløp som er likt eller større enn minimumsbeløpet. 

Spørsmål og svar om fakturaendringen

Personlige opplysninger er trygge

Når du sender opplysninger på søknadsskjemaet, servicekupongen eller meldingsskjemaet er opplysningene sikrere enn om du sender en e-post.

Skjema kodes når du sender det, og kan dermed ikke leses av noen andre enn oss. Personlige opplysninger du gir behandles konfidensielt, og vil ikke på noen måte bringes videre.

MainPage - Trumf visa responsive

Fornuftig kortbruk