ENDRING PÅ FAKTURA FRA 1. JANUAR 2017

Fra januar 2017 vil beløpsfeltet på giroen/e-fakturaen din endre seg fra å være blank til å vise totalbeløpet du har utestående. Du velger om du vil betale dette beløpet eller valgfritt beløp som er likt eller større enn minimumsbeløpet. 

Spørsmål og svar om fakturaendringen

Hva koster Trumf Visa?

Det er ingen gebyrer i forbindelse med varekjøp tilknyttet Trumf Visa. Du sparer bonus hver gang du bruker kortet, og samler utgiftene dine på en oversiktlig månedlig faktura. Administrasjonsgebyr for papirfaktura er 45 kroner.

 

Prisliste:

Årsavgift kr 0,-
Adm. gebyr ved inaktiv kort/konto siste 12 mnd *)  kr149,-
Varekjøp inn-/utland kr 0,-
Minibank inn-/utland kr 35,- + 1,5 % av beløp
Skranke i bank/post, inn-/utland* kr 75,- + 0,5 % av beløp
Administrasjonsgebyr e-faktura kr 0,- 
Administrasjonsgebyr papirfaktura     kr  45,- 
Overtrekksgebyr per måned   0,5 % minimum kr 50,-
Valutapåslag ved omregning fra annen valuta   1,75 %
Nominell rente per år   22,50 %

Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttakdato. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. *Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

*) Du blir varslet i god tid før administrasjonsgebyret/årsprisen blir fakturert. Hvis du tar i bruk kortet ditt i mellomtiden, eller sier opp kontoen, vil du unngå gebyret.

 

Beløpsgrenser:

Varekjøp i Norge kr 40 000 pr. 7 dager
Varekjøp i utlandet kr 40 000 pr. 7 dager
Kontantuttak i Norge/Utlandet kr 10 000 pr. 7 dager

 

Fornuftig kortbruk