Sikkerhetsregler

Et kredittkort er normalt den tryggeste måten du kan oppbevare penger på. Men ingen systemer er trygge dersom du selv ikke følger noen enkle sikkerhetsregler. Husk at kortet inneholder dine penger, og det er bare du som kan hindre at uvedkommende får tak i dem.

1. Trumf Visa-kortet skal behandles som et verdipapir på lik linje med for eksempel kontanter.
2. Oppbevar alltid kortet på et trygt sted, og utilgjengelig for andre.
3. Lær PIN-koden utenat.
4. Oppbevar aldri PIN-koden, i noen form, sammen med ditt Trumf Visa-kort.
5. Kontroller med jevne mellomrom at du har kortet ditt.
6. Fortell aldri PIN-koden til noen.
7. Lån aldri bort ditt personlige Trumf Visa-kort.
8. Sørg for at ingen ser PIN-koden din når du tar ut kontanter eller betaler med Trumf Visa-kortet.
9. Oppbevar Trumf Visa-kortet så det ikke bøyes, ripes eller utsettes for unødvendig slitasje.
10. Ikke utsett Trumf Visa-kortet for magnetiske påvirkninger. Vær spesielt oppmerksom på høyttalere og elektriske apparater.
11. Kontroller alltid kontoutskriftene mot egne kvitteringer.