Hva koster Trumf Visa?

Det er ingen gebyrer i forbindelse med varekjøp tilknyttet Trumf Visa. Du sparer bonus hver gang du bruker kortet, og samler utgiftene dine på en oversiktlig månedlig faktura. Administrasjonsgebyr for papirfaktura er 45 kroner.

Prisliste:

Årsavgift kr 0,-
Varekjøp inn-/utland kr 0,-
Minibank inn-/utland kr 35,- + 1,5 % av beløp
Skranke i bank/post, inn-/utland* kr 75,- + 0,5 % av beløp
Administrasjonsgebyr e-faktura kr 0,- 
Administrasjonsgebyr papirfaktura     kr  45,- 
Overtrekksgebyr per måned   0,5 % minimum kr 50,-
Valutapåslag ved omregning fra annen valuta   1,75 %
Nominell rente per år   22,50 %
Hastekort kr 850
Minimum innbetaling: 4 % av saldo, min. kr 250,-   


Ved uttak i minibank og skranke påløper rente fra uttakdato. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. *Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

Beløpsgrenser:

Varekjøp i Norge kr 40 000 pr. 7 dager
Varekjøp i utlandet kr 40 000 pr. 7 dager
Kontantuttak i Norge/Utlandet kr 10 000 pr. 7 dager