Trumf Visa FAQ;

Som varslet ved brev i mai avsluttes avtalen mellom NorgesGruppen og DNB vedrørende Trumf Visa. På denne siden finner du all nødvendig informasjon.

Hva betyr dette for deg?

Ditt eksisterende Trumf Visa vil kunne benyttes til og med 10. oktober 2020

Ønsker du å opprettholde dine gode fordeler i kortet og fortsette å spare bonus må du søke om det nye Trumf Visa på www.trumf.no/trumfvisa. NorgesGruppen Finans ASA er utsteder av det nye kortet.

Hva skjer med ditt nåværende Trumf Visa kort og nettkonto?

· Ved utestående saldo vil din kredittgrense og saldo overføres til et Mastercard i DNB.

· For kunder som har nedbetalt saldo vil Trumf Visa avsluttes. Du kan da søke om nytt Trumf Visa på www.trumf.no/trumfvisa, hvis du ønsker å opprettholde dine fordeler.

Hva skjer med nettkonto?

Du vil ikke lenger kunne gjøre overføringer eller betale regninger med Trumf Visa fra nettkonto, gjeldene fra 1. september 2020

Faste trekk, avtalegiroavtaler må avsluttes innen 1. september 2020

Når Sperres Trumf Visa

Siste dag du kan benytte Trumf Visa utstedt av DNB er 10.oktober 2020

Har du betalingsforsikring?

Betalingsforsikring tilknyttet Trumf Visa utstedt av DNB avsluttes.

Kunder med betalingsforsikring som får overført saldo og kredittgrense til et Mastercard fra DNB, vil få overført betalingsforsikring med endrede vilkår;

Dagens betalingsforsikring har en månedlig premie av utestående saldo på 0,7 %. Månedlig utbetaling ved skade er 7 % av utestående saldo. Denne forsikringen gjelder frem til 30.09.2020.

Ny betalingsforsikring og kredittgrense gjeldende fra 30.09.2020 har en månedlig premie av utestående saldo på 0,4 %. Månedlig utbetaling ved skade er 3 % av utestående saldo.

Dersom du allerede har utestående saldo på ditt Mastercard i DNB, vil månedlig premie på betalingsforsikringen beregnes av totalt utestående saldo. Dersom du ikke ønsker å videreføre betalingsforsikringen, kan du kontakte kundeservice.

Under finner du forsikringsbevis for de ulike kortene
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/privat/avtaler-vilkaar/betalingsforsikring/MasterCard/Forsikringsbevis_Betalingsforsikring_DNB_Mastercard_-_Student-Hvitt_MC.pdf

https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/privat/avtaler-vilkaar/betalingsforsikring/MasterCard/Forsikringsbevis_Betalingsforsikring_Leve_Mastercard_Saga_Mastercard.pdf

 

Har du tilleggskort til ektefelle/samboer tilknyttet konto?

Tilleggskort videreføres ikke og kortet vil ikke kunne benyttes etter 10. oktober 2020