ENDRING PÅ FAKTURA FRA 1. JANUAR 2017

Fra januar 2017 vil beløpsfeltet på giroen/e-fakturaen din endre seg fra å være blank til å vise totalbeløpet du har utestående. Du velger om du vil betale dette beløpet eller valgfritt beløp som er likt eller større enn minimumsbeløpet. 

Spørsmål og svar om fakturaendringen

Høyere kredittgrense

Med Trumf Visa får du innvilget en personlig kreditt på inntil 75.000 kroner. Du kan bruke så mye du ønsker av det beløpet du har fått innvilget i kreditt. Hver gang du betaler et månedsavdrag, øker den disponible kreditten på ditt Trumf Visa med det beløpet du har innbetalt.

Vil du øke kreditten din?
Ta kontakt med oss hvis du ønsker høyere kredittgrense. Med Trumf Visa kan du ha inntil 75.000 kroner i reserve. For å øke kreditten på kortet ditt, kan du ringe Kundeservice på telefon +47 815 00 870 eller Søk her

 

 

 

 

MainPage - Trumf visa responsive

Fornuftig kortbruk