Høyere kredittgrense

Med Trumf Visa får du innvilget en personlig kreditt på inntil 75.000 kroner. Du kan bruke så mye du ønsker av det beløpet du har fått innvilget i kreditt. Hver gang du betaler et månedsavdrag, øker den disponible kreditten på ditt Trumf Visa med det beløpet du har innbetalt.

Vil du øke kreditten din?
Ta kontakt med oss hvis du ønsker høyere kredittgrense. Med Trumf Visa kan du ha inntil 75.000 kroner i reserve. For å øke kreditten på kortet ditt, kan du ringe Kundeservice på telefon (+47) 24 06 22 40 .